X

 

شماره بیستم، خرداد و تیر 1394

خبر

مسئله‌ی امید

بیستمین شماره‌ی مجله‌ سوره اندیشه که ویژه‌‌ی خرداد و تیرماه 94 است، با مقاله‌ها و گفتگوهایی پیرامون «مسئله‌ی امید» منتشر شد. در سال‌های اخیر، موضوع امید تحت عنوان «سیاست تدبیر و امید» در متن مباحث سیاسی و اجتماعی ایران بوده است. گرچه مسائلی همچون هنرمندان و امیدوارسازی مردم، رسانه و ناامیدسازی جامعه، تبلیغات دشمنان برای ناامید کردن مردم از انقلاب و... سالیان سال است همچنان برای ماموضوعاتی مهم و پرچالش بوده‌اند. تلاش برای امیدوار کردن مردم را می‌توان در بخشی از فعالیت‌ها و گزارش‌های عملکرد دولت‌ها و مقایسه‌ی آن با پیش از انقلاب و برخی کشورهای دیگر، به‌وضوح مشاهده کرد.

 
Bullet  سبـــک زنــدگــی

Bullet کليات: زندگی و امید Bullet آنجا که خطر هست، امید هست BulletBullet دکتر اباصالح تقی زاده طبری

Bullet چو عنچه گرچه فروبستگی است کار جهان BulletBullet علیرضا سمیعی

Bulletزمین‌مندی فساد BulletBullet رضاکریمی

Bullet أمل و أجل BulletBullet رضا کریمی

Bullet بخش تاریک زندگی BulletBullet رامین اعلایی

Bullet مرزهای امید BulletBullet دکتر جلال پیکانی

Bulletمقولات: شانس و توفیق Bullet اکنون و دیگر هیچ BulletBullet گردا ریث

Bullet رؤیا تبدیل به واقعیت می شود! BulletBullet مجید رحیمی جعفری

Bullet مصادیق: خودکشی و افسردگی Bullet هیچ خبری نیست! BulletBullet دکتر مسعود مژدهی فر

Bullet حیات ستیزی BulletBullet مهدیه حیدری

Bullet مالیخولیا و خودکشی BulletBullet مهدی ملک

 
Bullet  نــظام اجتــماعی

Bullet کـلیات: امید، سیاست و جامعه Bulletامید به مثابه الاهیات سیاست BulletBullet دکتر یاشار جیرانی

Bullet دقیقه ی مسیحایی سیاست BulletBullet دکتر عارف دانیالی

Bullet دولت زدایی از امید BulletBullet حمید ملک زاده

Bullet امید سیاست یا سیاست امید؛ مسئله این است!BulletBullet کیانوش دل زنده

Bullet مقولات: امید، سیاست واقع گرا و آرمان گرا Bulletامید به منزله ی رتوریک BulletBullet جیمزآر.آوریل و لوئیس ساندرارایان

Bullet تمهیدی برای گذر بی خطر از شهر پاتوتیک به شهر لوگوتیک BulletBullet دکتر شروین مقیمی

Bullet دینی کردن جهان یا جهانی کردن دین؟ BulletBullet سید جواد طاهایی

Bullet جایگاه امید در سیاست BulletBullet دکتر سینا کلهر

Bullet مصادیق: سیاست های امید بخشی Bulletامید نهفته در ((چه باید کرد؟)) همیشه پر از تناقضBulletBullet گفت‌وگو با دکتر مصطفی مهرآیین

Bullet رفاه و امیدبخشیBulletBullet گفتاری از دکتر علی اکبر تاج مزینانی

نظام اجتماعی شماره چهاردهم مجله سوره اندیشه
 
Bullet  نـظریه اجتـماعی

Bullet کـلیات: نسبت علم و امیدBullet نظر و تنزل انتظارBulletBullet دکتر مهدی معین زاده

Bullet آیدنای: علم، دین و امید BulletBullet علی نجات غلامی

Bullet اعوجاجات امید BulletBullet محمد بلوریان

Bullet از انتظار خطر تا مسئله ی ریسک BulletBullet امیر راغب

Bullet بشارت های علم و آینده های ممکن BulletBullet دکتر رضا علیزاده ممقانی

Bullet خیانت اشیاء به دانشمندان BulletBullet رحمان شریف زاده

Bullet مقولات: سعادت علمی، پیش بینی، مسئله Bulletعلم، امید، جهل BulletBullet دکتر کیوان الستی و محمود مقدسی

Bullet به امید رهایی از نظم BulletBullet سید حسین شهرستانی

Bullet پاسخ علم به پرسش های غیر علمیBulletBullet دکتر یاسر خوشنویس

Bullet مصادیق: امید در رشته های علمی Bulletقصر املBulletBullet احمد پارسازاده

Bullet مقوم دانش اقتصاد BulletBullet حمیدرضا مقصودی

Bullet آگاهانه یا بیولوژیک؟BulletBullet شکیبا عابدزاده

نظریه اجتماعی شماره چهاردهم مجله سوره اندیشه
 
Bullet  تــفکر

Bulletکلیات: معنا و امکان امید Bullet در باب فضیلت نا امیدی BulletBullet سید محمدجواد سیدی

Bullet پارادوکس تحقق BulletBullet علی نجات غلامی

Bullet در انتظار هدیه ی سمع و بصرBulletBullet دکتر مهدی پارسا

Bulletهستی_نه_هنوزBulletBullet یحیی شعبانی

Bulletمقولات: تفکر امیدوار یا امیدزا Bullet همراهی دیالکتیک امید و تراژدی BulletBullet گفت و گو با دکتر میثم سفید خوش

Bullet امید تاریخی جایگزین امید های فراتاریخیBulletBullet دکتر محمد اصغری

Bulletمصادیق: پرسش از ناامیدی ما از تفکر Bullet خلأ تئولوژیک آرمان شهر اسلامیBulletBullet دکتر محمد علی مرادی

Bulletتحقیر و مرگ امیدBulletBullet دکتر سید محمدتقی چاووشی

Bulletیأس فلسفی در عصر پایان فراروایت هاBulletBullet امیر حسین ابراهیم

فکر شماره چهاردهم مجله سوره اندیشه
 
Bullet  هنــر و ادب

Bulletکـلیات: امید، هنر و آینده Bullet هنر آرمانی، هنر آنیBulletBullet دکتر وحید عسگرپور

Bulletدروازه ی بوطیقاBulletBullet علی خدادادی

Bullet امید سرنوشت انسانBulletBullet مهدی رحیمی موثق

Bullet مقولات: راه هنرمند در شرایط فروبستگی هنر Bulletدنباله روی سانتامانتال یا شیوه گری جنون آمیز BulletBullet داود میرزایی

Bullet سقف بالای سرم و حفره ی سیاه درونم BulletBullet روزبه صدرآرا

Bulletمصادیق: امید در هنر معاصر Bullet بودن به سوی مرگ BulletBullet رامین اعلایی

Bullet آیا راه نجاتی نیست؟BulletBullet مجید کیانیان

Bullet در جست و جوی امید از دست رفته BulletBullet علیرضا سمیعی

Bullet تاریکی یا کورسوی امید؟ BulletBullet دکتر لیلا محرری

Bullet مرگ پایان راه نیست! BulletBullet ابوذر کریمی

هنر و ادب شماره چهاردهم مجله سوره اندیشه
 
Bullet  تـاریــخ

Bullet کـلیات: امید اتوپیایی Bulletبررسی نسبت بین امید و اتوپیا BulletBullet دارت وب

Bullet چه امیدی؟ کدام آرمانشهر؟ BulletBullet یوسفعلی میرشکاک

Bullet مقولات: زمان تاریخی، زمان اسطوره ای Bulletزیستن در زمان اکنون BulletBullet احسان مروجی

Bulletزمان؛ زروان BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی

Bullet مصادیق: امید در وضعیت تاریخی انقلاب اسلامی Bulletامید؛ سراب BulletBullet استاد اصغر طاهرزاده 

Bullet سمفونی امید BulletBullet گفت و گو با حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار

تاریخ شماره چهاردهم مجله سوره اندیشه
 
مجله خبری اقالیم قلم
   

 

درباره ما

مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه‌ و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل،‌ می‌گوئیم که سوره «آیینه‌»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.

بـيـشـتــر

نقد

شماره 87-86 مجله‌ فرهنگی تحلیلی سوره‌ اندیشه منتشر شد

شماره‌ جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنجشش شماره‌ اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره‌ سوره‌ اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.

خبــر انـتـشــار شـمــاره 21

خرید

شماره 86
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
شماره 84
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
آرشیو شماره 50 تا 75
60000تومان
 • با احتساب 20% تخفیف
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
خرید نسخه دیجیتال
4000تومان
 • با احتساب 60% تخفیف
 • دریافت از مارکتهای اندروید
 • همسان با نسخه چاپی