X

علم تمدن‌ساز

علم تمدن‌ساز

  تمدن بر پایه‌ی نگرش علمی‌ـ‌فلسفی

پایه‌های شکل‌گیری تمدن نوین، می‌تواند در درک جدید نسبت به طبیعت دیده شود. اینکه بر صدر نشستن کدام نگرش علمی‌ـ‌فلسفی، تمدن به معنای حاضر را شکل داده است، راه را برای شناسایی شاخصه‌های اصلی تمدن نوین هموارتر می‌کند. این نوشته قصد دارد تا جایگاه نگرش و دانش ریاضی را در شکل‌گیری و پیشرفت تمدن کنونی مورد بحث قرار دهد و از رهگذر درکی بهتر درباره‌ی علومی که کارآمدی شگفت‌آوری در تمدن‌سازی از خود نشان داده است، به بنیاد بحث‌های منتقدین تمدن در قرن بیستم راه یابد تا روشن شود که در مباحث مربوط به نقد تمدن فعلی، اساساً چه مسئله‌ای مورد انتقاد واقع می‌شود.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1781

کارآمدی از تبیین تا تجویز

کارآمدی از تبیین تا تجویز

 

از مناظر مختلف می‌توان به تحلیل و ارزیابی یک نظریه‌ی علمی پرداخت. میزان انطباق آن نظریه با واقعیت، میزان انکشاف و پرده‌برداری از حقیقت مستور، میزان انسجام درونی میان مبانی نظری و مفاهیم و سازه‌های درونی، قدرت توصیف و پیش‌بینی پدیده‌ها و ظرفیت تحول و تغییر دنیای خارج.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 2184

زایش کارآمدی

زایش کارآمدی

چند صباحی است که بحث از کارآمدی نقل محافل دانشگاهی و حوزوی شده است. گفته می‌شود نظام اداری ما ناکارآمد است؛ نظام علمی ما کارآمدی ندارد؛ علوم انسانی در جامعه‌ی ما کارآمد نیست و قس‌علی‌هذا. در تحلیل این ناکارآمدی البته نظرها همهیکسان نیست؛ برخی این ناکارآمدی در نظام‌ علمی و اداری و اقتصادی را به سیاسی‌‌بازی‌ها و سیاسی‌‌کاری‌ها نسبت می‌دهند؛ عده‌ای به کم‌کاری و بی‌مسئولیتی صاحب‌منصبان و عده‌ای نیز سعی می‌کنند ریشه‌های مسئله را در ساحت ساختارها پی‌گیری نمایند.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1808

تطور یک طلب

تطور یک طلب -
امتياز: 5.0 از 5 - رای دهندگان: 2 نفر
تطور یک طلب

همگی با این قول مشهور ماکس وبر آشناییم که مشخصه‌ی اصلی انسان مدرن غربی این است که کنش‌های او عموماً از سنخ کنش‌های عقلانی معطوف به هدف است. انسان مدرن عموماً نسبت به اعمالی اقبال دارد که نفعی در آن نهفته باشد. بنابراین، در عصر جدید از هرچیزی انتظار فایده و سود می‌رود، امری که به ارزشی مهم تبدیل شده است و گاه از آن به کارآمدی تعبیر می‌شود. این نگرش چنان عام و فراگیر است که امروزه ارزش و اعتبار علم نیز تا حد زیادی به درجه‌ی کارآمدی آن بستگی دارد.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1751

علم، هدف، زندگی

علم، هدف، زندگی -
امتياز: 5.0 از 5 - رای دهندگان: 1 نفر
علم، هدف، زندگی

در کنار مسائلی چون چیستی علم یا پیشرفت علم، مسئله مهم و مرتبط دیگری وجو