X

تاریخ

آیا تاریخ، خبر دادن از یک یا چند واقعه است؟ آیا تاریخ برای عبرت گرفتن است؟ آیا عبرت، با داشتن اطلاعات حاصل می‌شود؟ ممکن است مطرح شود که تاریخ، کشف و بیان روابط میان وقایع است، به‌طوری که بتوان توضیح داد چه شد که یک واقعه روی داد و نهایتاً پاسخ داد که چرا اکنون، اکنون است؟ عبرت گرفتن از تاریخ نیز بدین معنا، عبارت می‌شود از عمل کردن طبق قوانین حاکم بر تاریخ. اما مگر گذشته همانگونه که بوده، قابل شناخت است؟

ما ذیل تاریخ و در بستری زندگی می‌کنیم که از گذشته به ما رسیده است؛ این ما نیستیم که بر گذشته احاطه داریم، بلکه این تاریخ است که محیط بر ما است. گذشته و حال و آینده، همگی ظهورات و تعینات حقیقت تاریخ‌اند؛ و به بیان دقیق‌تر، تاریخ، تاریخ ظهور حقیقت است.

حقیقت تاریخ، فراتر از گذشته و حال و آینده است و توجه انسان حقیقت‌جو به تعینات و ظهورات تاریخی، سیر از ظاهر به باطن است. تمام آنچه در گذشته رخ داده، در اکنون او مندرج است و او از حیث تقرب به حقیقت، به برخی متذکر می‌شود. بدین معنا، گذشته عبارت می‌شود از سنتی که اکنونیان به ارث برده‌اند. آداب و سنن، اموری فرابشری و صورت محقق و تاریخی حقیقتی سرمدی هستند. سنت، بستر حضور انسان در عالم و تقرب به حقیقت است. تاریخ غرب، تاریخ گسست انسان از سنت است و تجددخواهی. انسان جدید، سنت را همچون قیدوبندی می‌داند و در وهم آزادی، سعی در رها شدن از آن دارد.

ما به تاریخ نیاز داریم تا حضور ما را در سنت فراهم آورده و متذکر ما به حقیقت آن شود. هرچند حقیقت وجود ما حضوری بی‌واسطه با حقیقت گذشته دارد اما گذشته، حجاب حقیقت خویش است؛ مگر آنکه آن را همچون نشانه‌هایی تأویلی ببینیم که ساحت تجلی اسماء الهی است.

 
Bullet  تاریخ شماره اول: چیستی تاریخ

Bullet تأمـل    Bullet عهـد بی‌عهـدی و تاریخ بی‌تاریخیBulletBullet دکتر رضا سلیمان‌حشمت

Bullet غــرب    Bullet تفکر فلســـفی در سـنت تاریـخیBulletBullet دکتر حسین کلباسی‌اشتری

Bullet پست مدرنیسم و تاریخ نگاری BulletBullet لیتو آپوستولکو

فلسفه تاریخ از دیرباز تا کنون BulletBullet دکتر کریم مجتهدی

Bullet ایران     Bullet روایت تورانی از ایران BulletBullet شهریار زرشناس

Bullet اسلام    Bullet خروج دجال از صحنه نمایش  BulletBullet دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

Bullet آینده   Bullet تلخ تر از حنظل BulletBullet محمد خندان

 
Bullet  تاریخ شماره دوم: تاریخ و انقلاب

Bullet تأمـل    Bullet تذکر تاریـــخ BulletBullet سیامك شمس

Bullet غرب    Bullet تاریخ نگاری اندیشه
BulletBullet عباس منوچهری

Bulletانقلاب و مردم نامه نویسی BulletBullet داریوش رحمانیان

Bulletنقش تمدنی انقلاب‌هاBulletBullet سیدمجید امامی

Bullet ایران    Bullet ما و تاریخ‌نگاری جدیدBulletBullet محمدحسن رجبی

Bulletریشه‌های تاریخی–اجتماعی نهضت ملی‌ كردن منابع و صنایع نفت در ایران
BulletBullet شاپور رواسانی

Bulletانقلابی از جنس مردمBulletBullet محمد طیب صحرایی

Bullet اسلام    Bulletتاریخ در پرده غیبتBulletBullet حکمت‌الله ملاصالحی

Bullet مولفه‌های اجتماعی در تمدن اسلامیBulletBullet رسول جعفریان

Bullet آینده   Bullet تاریخ، گفت‌وگوی بی‌انتهای گذشته باحال
BulletBullet مرتضی نورائی

 
Bullet  تاریخ شماره سوم: ایران باستان

تأمـل    تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی معاصر ایران و پایه‌گذاری اوهام تاریخی مقدس
دکتر علی‌محمد طرفداری

غرب    استعمار، شرق‌شناسی و باستان‌شناسی
وحید عسگرپور

نادرستی فرضیه‌های نژادی پرفسور شاپوررواسانی

ایران    صورت‌بندی‌ها و مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی ایران باستان
دکتر سعید عریان

اسلام    اندیشه‏‌های فلسفی-اعتقادی ایرانیان
دکتر محمد دشتی

 
Bullet  تاریخ شماره چهارم: صفویه

Bullet تأمـل    Bullet دولتی به کام رندان
BulletBullet دکتر اصغر منتظرالقائم - دکتر علی‌اکبر جعفری

Bullet جایگزینی برای ایران باستان BulletBullet دکتر تقی آزاد ارمکی

Bullet غرب    Bullet تاجرشاه در اصفهان BulletBullet رامینا آتش فراز

Bullet رنسانس شیعه BulletBullet حجت‌الاسلام احمد رهدار

Bullet اسلام    Bullet از تصوف تا توفق BulletBullet دکتر محمدحسین رجبی

Bullet آینده   Bullet جامعه ایرانی، از بحران تا درمان
BulletBullet دکتر سیدمجید امامی

 
Bullet  تاریخ شماره پنجم: تاریخ تشیع

Bullet تأمـل    Bullet موقف‌المواقف و میقات المواقیت
BulletBullet دکتر سیدعباس معارف

Bullet فردای موعود BulletBullet حکمت‌الله ملاصالحی

Bullet غرب    Bullet خاورشناسی به شیوه‌ی همدلانه
BulletBullet دکتر محمدعلی چلونگر

Bullet ایران    Bullet شینِ شیعه BulletBullet دکتر محمدحسین رجبی

Bullet اسلام    Bullet تأملی نو در مفهوم «تاریخ» BulletBullet یحیی عبدالهی

Bullet تاریخ، علم ایمانی BulletBullet دکتر جواد سلیمانی

Bullet آینده   Bullet پایان شب تاریخ BulletBullet ابوذر بهاروند

Bullet  تاریخ شماره ششم: مشروطه

Bullet تأمـل    Bullet آنان که از مشروطه گفتند
BulletBullet گروه تاریخ و اندیشه‌ی معاصر موسسه امام خمینی (ره)

Bullet غرب    Bullet مشروطه، راهی به رهایی BulletBullet عباس جداری‌کریمیان

Bullet ایران    Bullet مواجهه با جهانی دیگرBullet حجت‌الاسلام دکتر حمید پارسانیا و دکتر بیژن عبدالکریمی

Bullet به نام مردم به کام اغنیاء BulletBullet پروفسور شاپور رواسانی

Bullet بهارستان، مستقیم؛
BulletBullet حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار، دکتر رضا رمضان نرگسی و حجت‌الاسلام علیرضا جوادزاده

Bullet اسلام    Bullet اسلام سیاسی و گفتمان‌های رقیب
BulletBullet سیدمصطفی تقوی

Bullet آینده   Bullet جامعه ایرانی؛ از بحران تا درمان BulletBullet سیدمجید امامی

 
Bullet  تاریخ شماره هفتم: جامعه، انسان و تاریخ

Bullet تأمـل    Bullet اندیشه‌ای برای گشودن راهی تازه BulletBullet علیرضا جباری دارستانی  

Bullet غرب    Bullet گوساله‌ی سامریِ «تاریخ» و قدرتِ فائقه‌ی« زندگی» BulletBullet بیتا نقاشیان

Bullet فرازها و فرودهای فلسفه تاريخ BulletBullet محمدعلی مرادی

Bullet انسان تولیدگری آگاهی بخش BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی

Bullet ایران    Bullet تاریخ در افق وجود BulletBullet ابوذر مظاهری

Bullet اسلام    Bulletفلسفه‌ی تاریخ تلاقی غرب تا شرق اندیشه‌ی اسلامی BulletBullet مهدی ابوطالبی

Bullet آینده   Bullet آزادی در پیشرفت آگاهی BulletBullet مرتضی نوری

 
Bullet  تاریخ شماره هشتم: تاریخ جهان

Bullet تأمـل    در آوردگاه تاریخ  BulletBullet دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

Bullet اطوار هستی در تاریخ BulletBullet علی‌رضا جباری‌دارستانی

Bullet غرب    Bullet  آیا انسان خود را می‌‌‌‌سازد؟ BulletBullet دکتر وحید عسکرپور

Bullet جهان تاریخ و تاریخ جهان BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی

Bullet به سوی تاریخ قدسی BulletBullet محمدعلی مرادی

Bullet وقتی رستگاری این‌جهانی می‌شود BulletBullet بیتا نقاشیان

Bullet آينده    Bullet  بی فرجامی تاریخ یا نافرجامی مورخ!؟ BulletBullet ابوالحسن فیّاض‌انوش

 
Bullet  تاریخ شماره نهم

Bullet کلیات: وضعیت تاریخی     خلاقیت؛ امانت سنگین انسان BulletBullet حکمتالله ملاصالحی

 انسان انقلاب اسلامی، عبودیت یا سوژگی؟ BulletBullet دکتر رضا سلیمان حشمت

 پرسش از وضعیت تاریخی ما  BulletBullet دکتر علی مرادخانی

Bullet مقولات: منفعت فردی، ابزار تولید، عقلانیت     افسون عقلِ سرمایه‌دار  BulletBullet دكتر منوچهر آشتیانی

تاریخ چگونه پیش می رود؟ BulletBullet محمد جواد ایمانی خوشخو

Bullet مصادیق: ایران آینده     تهران 1500 BulletBullet امیر مسعودعلمداری

 ارمیا؛ به مثابه نحوه‌ی بودن ما در زمانه‌ی انقلاب اسلامی در دوره‌ی پساجنگ BulletBullet مهدی مظفرینیا

 رمان ایرانی و آینده انقلاب BulletBullet علیرضا سمیعی

 فردایی در پس مدارس هوشمند  BulletBullet سجاد بیات

 ایران آینده در آینه‌ی IT BulletBullet دکتر علی اکبر جلالی

 چشم‌انداز، چگونه آینده را می‌سازد؟ BulletBullet مهدی مظفرینیا

 
Bullet  تاریخ شماره دهم

Bullet کلیات: معنای تاریخ     دهر ام الاسماء تاریخی BulletBullet گفت‌و‌گو با دکتر سید موسی دیباج

 آن سوی تاریخ BulletBullet دکتر رضا سلیمان حشمت

 خاموشی زبان گفت BulletBullet علیرضا کمری

 تاریخ معرفت یا واقعیت BulletBullet گفت‌و‌گو با دکتر ابوالفضل رضوی

Bullet مقولات: تمدن     Civilisation؛ تمدن یا تمصر BulletBullet عطاالله بیگدلی

 جولانگاه فرمانروایان و مشروعیت بخشی تاریخ BulletBullet دکتر وحید عسکرپور

 وارثان تمدن آنتیک  BulletBullet عبدالله شهبازی

 از جامعه شناسی تمدن تا معنا شناسی ملک  BulletBullet دکتر سید مجید امامی

مصادیق: تاریخ غرب     شرق و غرب افسانه یا واقعیت BulletBullet دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

 از معبد موز ها تا موزه های عالم مدرن BulletBullet گفتاری از دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

 داستان نویس تمدن BulletBullet دکتر ابوالحسن فیاض‌انوش

 
Bullet  تاریخ شماره یازدهم

Bullet کلیات: آیا تاریخ، همان زمان است؟     تاریخی بدون زمان BulletBullet دکتر محمدعلی علی پور

 تاریخ مع‌‌الزمانی BulletBullet گفت‌وگو با دکتر منوچهر صدوقی سها

 گشودگی برآینده BulletBullet علیرضا جباری دارستانی

Bullet مقولات: آیا مورخ تاریخ را می‌سازد؟     آنالی‌‌ها می‌‌نویسند BulletBullet دکتر علی بهادری

 مورخ، سازنده یا یابنده BulletBullet دکتر سید ابوالفضل رضوی

Bullet مصادیق: تاریخ ایران     آن‌‌گاه ایرانش نامیدند BulletBullet دکتر محمد علی مرادی

 استبداد و حکومت استبدادی در جهان تاریخ BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی

 ایران را از کجا آغاز کنیم؟BulletBullet گفتاری از دکتر داوود فیرحی

 فاصله از تقدیر تاریخی BulletBullet دکتر علی بهادری

 درآمدی بر تاریخ تاریخ ایران BulletBullet دکتر علی محمد طرفداری

 آن‌‌گاه ایرانش نامیدند BulletBullet گفت‌و‌گو با دکتر سید موسی دیباج

 
Bullet  تاریخ شماره دوازدهم

Bullet کلیات: آیا تاریخ، گذشته است؟     آتش اندر یاد ما مضی BulletBullet گفت‌وگو با دکتر حکمت‌اله ملاصالحی

Bullet سرگذشت اکنون BulletBullet علی خدادای

Bullet گذشته کجاست؟ BulletBullet دکتر علی مرادخانی

Bullet ناتمامیت گذشته BulletBullet محمد امین منصوری

Bullet مقولات: تاریخ چگونه به‌کار می‌آید      تاریخ در آغوش سنت BulletBullet یوسفعلی میرشکاک

Bullet احیای تاریخ BulletBullet ابوذر مظاهری

Bullet حضیض اعتبار BulletBullet دکتر یاسر قزوینی‌حائری

Bulletعبور از گذشته BulletBullet سجاد هجری

Bullet تاریخ به مثابه اکنون BulletBullet دکتر سید ابوالفضل رضوی

Bullet مصادیق: تاریخ اسلام     دام تقلیل تاریخی دین BulletBullet گفت‌وگو با دکتر سید موسی دیباج

Bullet روایت کافی نیست BulletBullet گفت‌وگو با دکتر محمدحسین رجبی

Bullet ایمان، کلید تحلیل تاریخ BulletBulletحجت‌الاسلام محمد فاطمی‌پور

 
Bullet  تاریخ شماره سیزدهم

Bullet کلیات: امکان‌های تاریخی     امکان‌های برنامه‌ریزی توسعه برای آیندهBulletBullet سپهر پارسا

Bullet بر فرازنای معرفتی جدید BulletBullet محمد آقابیگی کلاکی

Bullet وجود شبح‌وار آینده در اکنون BulletBullet دکتر مهدی پارسا

Bullet بی‌آیندگی واگذاری یک امکان BulletBullet دکتر علی‌اصغر مصلح

Bullet زندگی‌هایی که می‌آیند BulletBullet علی خدادادی

Bullet مقولات: عهد     بنای عهد قدیمBulletBullet یوسفعلی میرشکاک

Bullet شهود عهد BulletBullet دکتر سید موسی دیباج

Bullet مصادیق: امکان طرحی برای آینده     پی‌افکدن و بنیاد نهادن نو‌به‌نو BulletBullet دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

Bullet آینده در ابدیت روح BulletBullet محمدمهدی اردبیلی

Bullet آینه‌های هستی BulletBullet ف. اقدم

Bullet راه آینده چگونه گشوده می‌شود؟ BulletBullet سید مهدی ناظمی قره‌باغ

 
Bullet  تاریخ شماره چهاردهم

Bullet کليات: تجددمآبی    Bullet عصری ناشناخته اما سرنوشت‌ساز BulletBullet حکمت‌الله ملاصالحی   

Bullet پیشرفت، توقف‌ناپذیری، غیرقابل برگشت بودن BulletBullet منوچهر آشتیانی   

Bullet سایه‌روشن تجدد BulletBullet مرتضی گودرزی   

Bullet جنگ تاریخ‌ها BulletBullet مرتضی رحمانی    

Bullet مقولات: معاصریت    Bullet زمان و کتابت BulletBullet علی خدادادی   

Bullet زمانِ نادرجا BulletBullet مهدی پارسا    

Bullet مصاديق: ما و کشورهای تجددمآب    Bullet جامعه‌ی متوهم BulletBullet دکتر بیژن عبدالکریمی   

Bullet دموکراسی، گامی دشوارتر از استبداد BulletBullet یحیی عبداللهی   

Bullet بدیلی برای تجدد BulletBullet دکتر اکبر جباری  

 
Bullet  تاریخ شماره پانزدهم

Bullet کليات: تاریخ انسانی    Bullet گذار و گذر تاریخ BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی

Bullet تاریخ آیینه‌ی انسان است و فیزیک آیینه‌ی طبیعت BulletBullet دکتر علی مرادخانی

Bullet طبیعت و ارزش تاریخ جهانی BulletBullet فردریش فون شیلر

Bullet گذشته، حال، آینده BulletBullet دکتر اکبر جباری

Bullet بدون روایت، بدون تاریخ BulletBullet محمدمهدی اردبیلی   

Bullet مقولات: غایت‌انگاری    Bullet غروب غایت، طلوع تاریخ BulletBullet یحیی مسعودی نژاد، علی خدادادی

Bullet کارگزاری در تاریخ BulletBullet دکتر ابوالحسن فیاض انوش

Bullet زمان در گذر از آینده به حال BulletBullet احسان مروجی   

Bullet مصاديق: تهاجم و تبادل فرهنگی    Bullet زنگ‌های خطری که به صدا درآمدند BulletBullet دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

Bullet پشت دروازه‌های شهر BulletBullet دکتر مهدی پارسا

Bullet داستان تلخ «تهاجم فرهنگی» در ایران BulletBullet دکتر عبدالله شهبازی  

 
Bullet  تاریخ شماره شانزدهم

Bullet آفرینش جهان بهجای بازنمایی جهان BulletBullet ژان لوک نانسی

Bullet تاریخ جهانشمول و جهان-شهری BulletBullet بیتا نقاشیان

Bullet دورانِ فراتاریخیِ رازآمیز BulletBullet دکتر مهدی پارسا

Bullet اتحاد اخلاقی ملل یا لویاتان معتدل جهانی BulletBullet لوئیس پی. پوجمان 

Bullet پایان تاریخ یا تجدید تاریخ BulletBullet ابوالحسن فیاض انوش

Bullet آغاز بسط را لاجرم پایانی است BulletBullet دکتر علی مرادخانی

Bullet ایرانیان و بایدها و نبایدهای جهانیشدن BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی 

Bullet بیگانگی از کانون تمدن غربی و خاطر قومی BulletBullet کیانوش دلزنده

 
 

 

درباره ما

مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه‌ و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل،‌ می‌گوئیم که سوره «آیینه‌»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.

بـيـشـتــر

نقد

شماره 87-86 مجله‌ فرهنگی تحلیلی سوره‌ اندیشه منتشر شد

شماره‌ جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنجشش شماره‌ اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره‌ سوره‌ اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.

خبــر انـتـشــار شـمــاره 21

خرید

شماره 86
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
شماره 84
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
آرشیو شماره 50 تا 75
60000تومان
 • با احتساب 20% تخفیف
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
خرید نسخه دیجیتال
4000تومان
 • با احتساب 60% تخفیف
 • دریافت از مارکتهای اندروید
 • همسان با نسخه چاپی