X

 

شماره سیزدهم، شهریور و مهر 1392

سرمقاله

تکرار جمهوری اسلامی

 

 

 

 

 

 
Bullet  سبـــک زنــدگــی

Bullet کلیات     تحویل انسان به شهروند BulletBullet مهدی معافی

Bullet مقولات      من در جامعه BulletBullet گفت‌و‌گو با مهندس عباس معلمی

Bullet حوزه‌ی خصوصی حوزه‌ی عمومی را غصب می‌کند BulletBullet علی صالحی فارسانی

Bullet مصادیق     نازندگی‌های سیاسی BulletBullet نادر مجرد

Bullet از دین سیاست تا تفریح سیاسی BulletBullet سپهر پارسا

Bullet مناشی روانی سیاست BulletBullet گفتاری از دکتر علی‌رضا شیری

Bullet سیاست عاری از سیاستBulletBullet اباصالح تقی‌زاده طبری

Bullet کشورگشایی با سبک زندگی؛ پروژه‌ای سوار بر پروسه BulletBullet گفت‌وگو با دکتر کاووس سیدامامی

Bullet مهم‌تر از انتخابات BulletBullet دکتر محمدصادق کوشکی

Bullet سیاست کار است یا زندگی BulletBullet گفتاری از مهندس محمدحسن علیپور

Bullet عینیت زندگی و سیاست BulletBullet سید ابراهیم رئوف‌موسوی

Bullet مشارکت در کدام سیاست؟ BulletBullet رضا رمضان‌نرگسی

Bullet در نظام بودگی BulletBullet سجاد رستمی‌پور

Bullet حزب‌اللهی BulletBullet گفتاری از سید جواد طاهایی

Bullet انقلاب در زندگی BulletBullet محمد بلوریان

 

 
Bullet  نــظام اجتــماعی

Bullet کلیات     انتخابات ایرانی: لبیک به فرادهش سنت BulletBullet گفت‌و‌گو با دکتر مهدی معین‌زاده

Bullet مناسبات فرهنگ و سیاست؛ با تآکید بر جمهوری اسلامی ایران BulletBullet اسماعیل نوده فراهانی

Bullet روسو و بحران خاموشی اراده‌ی عمومی BulletBullet دکتر علی مرتضویان

Bullet مقولات     بالقوَگی و قانونBulletBullet جورجو آگامبن

Bullet مصادیق     ایدئولوژی زدگی در سیاست ایرانی BulletBullet سید مهدی ناظمی قره‌باغ

Bullet توقف در اعتدال BulletBullet سید میثم حسینی

Bullet اولویت تفکر بر انتخابات BulletBullet روح‌الله نادری

Bullet یک رآی حداکثری BulletBullet عطاءالله بیگدلی

Bullet از انتخابگری شهروند تا حجت شرعی مکلف BulletBullet محمدهادی محمودی

Bullet انتخابات و خلق حجاب سیاست BulletBullet رسول جوهری

Bullet منطق گسست در سیاست ایرانی BulletBullet اباصالح تقی‌زاده طبری

Bullet نگاه بر شاخه‌ها؛ پرسش از ریشه‌ها BulletBullet محمدمهدی شاه‌آبادی

 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی

Bullet کلیات     سبک زندگی غیر دموکراتیک دموکراتیک BulletBullet سید ابراهیم رئوف‌موسوی

Bullet غلبه‌ی دموکراسی بر بروکراسی BulletBullet سید مجتبی احمدنیا

Bullet در جست‌و‌جوی خیر مشترک BulletBullet یان شاپیرو

Bullet غایت دموکراسی غایت گریز BulletBullet سجاد رستمی‌پور

Bullet ما و جهان پیش‌رو BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی

Bullet مقولات      سکوت در باب آنچه نمی‌توان از آن سخن گفت BulletBullet علیرضا شفاه

Bullet پیشرفت علم در بستر گفت‌و‌گوی همگانی BulletBullet دکتر رضا علیزاده‌ممقانی

Bullet مفاهمه‌ی بین‌الاذهانی در افق علائق انسانی BulletBullet علیرضا مرادی

Bullet حجیت علم در گرو تفاهم اجتماعی BulletBullet حجت‌الاسلام محمدرضا خاکی‌قراملکی

Bullet مصادیق     زمینه و زمانه‌ی مردم سالاری دینی ایران BulletBullet حجت‌الاسلام محمدعبدالصالح شاهنوش‌فروشانی

Bullet شرط و شروط یک تنفیذBulletBullet گفتاری از حجت‌الاسلام سید محمدمهدی میرباقری

Bullet حدوث سیاست از حرکت جوهری مردم BulletBullet دکتر شریف لک‌زایی

Bullet دموکراسی تکاملی BulletBullet دکتر سید ابراهیم سرپرست‌سادات

Bullet تبعیت از رهبر با مشارکت در رهبری BulletBullet گفتاری از حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار

Bullet مردم‌سالاری اسلامی به جای جمهوری اسلامی BulletBullet گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام دکتر منصور میراحمدی

Bullet راه رسیدن به جامعه‌ی دینی BulletBullet گفت‌و‌گو با حجت الاسلام دکتر نجف لک‌زایی

Bullet تحول تاریخی نظریه‌ی جمهوری اسلامی BulletBullet گفتاری از دکتر ابراهیم فیاض

 

 
Bullet  تــفکر

Bullet کلیات     فرد، جمع و مسئله‌ی خرد جمعی BulletBullet دکتر محمد‌علی مرادی

Bullet از خرد جمعی تا واقعیت اجتماعی BulletBullet عباس جنگ

Bullet شکاف‌های پنهان BulletBullet علی خدادادی

Bullet وجود، حقیقت زبان و امکان تفاهم BulletBullet دکتر مهدی بنایی

Bullet مقولات      دیالوگ‌ و راه‌های حقیقت BulletBullet دکتر مهدی فدایی‌مهربانی

Bullet ساحت سکوت یا وقوف به حکمت انسی BulletBullet امیرحسین ابراهیم

Bullet مرزهای کنترل زبان توسط انسان BulletBullet منفرد فرانک

Bullet مصادیق     عقل کرد و بحران خرد جمعی در خاورمیانه BulletBullet علی‌نجات غلامی

Bullet ایرانیان و خرد جمعی؟ BulletBullet یوسفعلی میرشکاک

Bullet گفت‌و‌گو با ولایت BulletBullet مهدی مظفری‌نیا

 

 
Bullet  هنــر و ادب

Bullet کلیات     الهام شاعرانه BulletBullet دکتر محمدجواد صافیان

Bullet بی‌علقگی محال است BulletBullet داوود میرزایی

Bullet مقولات     مجال محال BulletBullet محمد بلوریان

Bullet آرامش و تشویش خیال BulletBullet دکتر هادی وکیلی؛ نیره گودرزی

Bullet خیال و کشاندن انتزاع به انضمام BulletBullet گفت‌و‌گو با دکتر انشاءالله رحمتی

Bullet خیال صادقانهBulletBullet گفت‌و‌گوی مکتوب با استاد اصغر طاهرزاده

Bullet مصادیق     والله بهشت همین‌جاست!BulletBullet علیرضا سمیعی

Bullet از حیرت تا مکالمه BulletBullet دکتر جبار رحمانی

Bullet کشف شرق‌شناسانه‌ی خود BulletBullet ابوذر کریمی

Bullet سفر سلطه و سفر ذکر BulletBullet محمدصدرا ثنا

Bullet رمان به طرز سیاحت‌نامه BulletBullet ملیکا آلیک

 

 
Bullet  تـاریــخ

Bullet کلیات     امکان‌های برنامه‌ریزی توسعه برای آیندهBulletBullet سپهر پارسا

Bullet بر فرازنای معرفتی جدید BulletBullet محمد آقابیگی کلاکی

Bullet وجود شبح‌وار آینده در اکنون BulletBullet دکتر مهدی پارسا

Bullet بی‌آیندگی واگذاری یک امکان BulletBullet دکتر علی‌اصغر مصلح

Bullet زندگی‌هایی که می‌آیند BulletBullet علی خدادادی

Bullet مقولات     بنای عهد قدیمBulletBullet یوسفعلی میرشکاک

Bullet شهود عهد BulletBullet دکتر سید موسی دیباج

Bullet مصادیق     پی‌افکدن و بنیاد نهادن نو‌به‌نو BulletBullet دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

Bullet آینده در ابدیت روح BulletBullet محمدمهدی اردبیلی

Bullet آینه‌های هستی BulletBullet ف. اقدم

Bullet راه آینده چگونه گشوده می‌شود؟ BulletBullet سید مهدی ناظمی قره‌باغ

 

 
مجله خبری اقالیم قلم
   

 

درباره ما

مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه‌ و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل،‌ می‌گوئیم که سوره «آیینه‌»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.

بـيـشـتــر

نقد

شماره 87-86 مجله‌ فرهنگی تحلیلی سوره‌ اندیشه منتشر شد

شماره‌ جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنجشش شماره‌ اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره‌ سوره‌ اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.

خبــر انـتـشــار شـمــاره 21

خرید

شماره 86
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
شماره 84
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
آرشیو شماره 50 تا 75
60000تومان
 • با احتساب 20% تخفیف
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
خرید نسخه دیجیتال
4000تومان
 • با احتساب 60% تخفیف
 • دریافت از مارکتهای اندروید
 • همسان با نسخه چاپی