X

 

شماره چهاردهم، آذر و دی 1392

سرمقاله

انقلاب اسلامی، روزهای زندگی

تقدیر اهل سیاست در شب انتخابات رقم می‌خورد و فردای انتخابات فعالیت‌های سیاسی همچون آتش زیر خاکستر پنهان می‌گردد و گه‌گاه، به موقع حوادث سیاسی زبانه‌ای می‌کشد و خود را برای برافروخته شدن در انتخابات بعدی تازه و مهیا می‌سازد. انتخابات جریان‌های رقیب را می‌سوزاند و آتش کین‌ را در دل آن‌ها زنده می‌کند. از این انتخابات تا آن انتخابات، اهل سیاست در کمین یکدیگرند تا شاید فرجی شود و شانس به آنان رو کند و با به‌دست آوردن نقاط ضعف علیه هم، صف‌آرایی دیگری کنند و به یکدیگر حمله‌ور شوند و بر هم غالب...

فراموش می‌کنم پس پیشرفت می‌کنم
Bullet  سبـــک زنــدگــی

Bullet کليات    Bullet فراموش می‌کنم پس پیشرفت می‌کنم BulletBullet علی امرایی

Bullet قلب یا ترقی BulletBullet سیدمجتبی احمدنیا

Bullet مصرفِ پیشرفت BulletBullet مهندس محمدحسن علی‌پور

Bullet سرگردانی در جهان ‌نئو BulletBullet اسماعیل نوده‌فراهانی

Bullet نوگراییِ قدیمی و نو BulletBullet سیدجعفر مرعشی

Bullet هل من مزید؟ BulletBullet دکتر مهدی معین‌زاده

Bullet راهی برای بودن BulletBullet رسول جوهری

Bullet پیشرفتی دیگر BulletBullet دکتر محمد فاضلی

Bullet توهم آرمان BulletBullet محمد بلوریان

Bullet رودررو با صورت BulletBullet حسین شیرزاده

Bullet دست از طلب ندارم BulletBullet دکتر آرمان زارعی

Bullet مآل آمال BulletBullet دکتر اباصالح تقی‌زاده

Bullet زنان نمی‌دانند چه آرزو کنند BulletBullet ابوالفضل اقبالی

Bullet مصاديق    Bullet هستم اگر می‌روم BulletBullet سجاد بیات

Bullet آمال روستا و رنج شهر BulletBullet دکتر روح‌الله جعفری

 
Bullet  نــظام اجتــماعی

Bullet کليات    Bullet شیرینی‌های لیبرالیسم یا خویشتن‌داری اعتدال‌گرایی؟BulletBullet محمدرضا قائمی‌نیک

Bullet بازتولید بینوایی BulletBullet سعید فرزین

Bullet اجتماع بلانشویی در اثر هنری BulletBullet لارس ای‌یر

Bullet اصل چهار و مدل آمریکایی توسعه در ایران BulletBullet محمود مهام

Bullet جدال صورت‌ها BulletBullet عطاءالله بیگدلی

Bullet مقولات    Bullet شاخص‌های نمایشی BulletBullet سیدمجتبی احمدنیا

Bullet ما و معیارهای توسعه BulletBullet دکتر سیداحسان خاندوزی

Bullet اقتصاددانان چگونه جامعه‌ی توسعه‌یافته را توصیف می‌کنند؟ BulletBullet حمیده جلیل‌پور افشار

Bullet مصاديق    Bullet توسعه یعنی نوآوری‌های نهادی BulletBullet دکتر فرشاد مؤمنی

Bullet فهم افق خاورمیانه: شرط امکان توسعه BulletBullet علی‌نجات غلامی

Bullet سرمایه‌داری خویشاوندی و امتناع توسعه BulletBullet دکتر حسین راغفر

Bullet توسعه و نهادهای گرانبار از ارزش BulletBullet سیدسعید موسوی‌ثمرین

Bullet نهادها در پازل توسعه BulletBullet خسرو نورمحمدی

Bullet تقسیم کار جهانی BulletBullet دکتر محمدابراهیم فیاض

Bullet تبصره‌های بی‌پایان BulletBullet بیژن رحیمی‌دانش

Bullet بازآفرینی جمهوری اسلامی BulletBullet دکتر محمد قاسمی

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی

Bullet کليات    Bulletتوسعه چگونه به علم بسته استBulletBullet کلاود آلوارز

Bullet خودآگاهی به وضع تاریخی نظریات توسعه BulletBullet مهدی مظفری‌نیا

Bullet مقولات    Bulletرؤیای پوزیتیویستی کنت، وظیفه‌ی پساـ ‌پوزیتیویستی ما BulletBullet رابرت سی. شارف

Bullet تکنوساینس، یک ترکیب و چند آسیب BulletBullet دکتر رضا علیزاده‌ممقانی

Bullet مصاديق    Bullet مقهور نشدن در برابر مفهوم توسعه BulletBullet دکتر محمدامین قانعی‌راد

Bullet عزم صنعت‌گستران در برابر تردید روشنفکران BulletBullet دکتر علی‌اصغر سعیدی

 
Bullet  تــفکر

Bullet کليات    Bullet جدال بر سر عقل: فوکو در برابر هابرماس BulletBullet حسام سلامت

Bullet سیاست و ذات BulletBullet سیدمحمدجواد سیدی

Bullet سیاست علیه واقعیت BulletBullet محمدمهدی اردبیلی

Bullet رخداد و سیاست BulletBullet دانیل بن سعید با اَلن بدیو

Bullet ردیابی فهم مدرنیستی از حقوق سیاسی BulletBullet علی‌نجات غلامی

Bullet مقولات    Bullet در تمنای تفکری دیگر BulletBullet دکتر احمدعلی حیدری

Bullet سیاست، فلسفه و تفکر آینده BulletBullet دکتر مهدی بنایی

Bullet مصاديق    Bullet سیطره‌ی عمل و فقر اندیشه در ایران مدرن BulletBullet دکتر سعید بینای‌مطلق

Bullet سنت‌گرایان، چپ‌ها و بازگشت به خویشتنِ خویش BulletBullet امیرحسین ابراهیم

Bullet ساخته شدن علوم و عقل سیاسی در تمدن اسلامی BulletBullet دکتر رضا نجف‌زاده

 
Bullet  هنــر و ادب

Bullet کليات    Bullet قمار بر سَر خود BulletBullet دکتر محمدجواد صافیان

Bullet اراده به نخواستن BulletBullet مجید اخگر

Bullet مقولات    Bullet فرد منتشر، غیاب امر متعال و غلبه‌ی لغو BulletBullet یوسفعلی میرشکاک

Bullet مدرنیسم در بلوار BulletBullet داود میرزایی

Bullet مهندس و صانع BulletBullet دکتر وحید عسگرپور

Bullet مصاديق    Bullet ایگوسنتریسم پساتاریخی BulletBullet ابوذر کریمی

Bullet زاده‌ی اضطراب جهانم BulletBullet علی‌رضا سمیعی

Bullet کلان‌شهر؛ شهری برای همه‌کس و هیچ‌کس BulletBullet محمد رنجبر

 
Bullet  تـاریــخ

Bullet کليات    Bullet عصری ناشناخته اما سرنوشت‌ساز BulletBullet حکمت‌الله ملاصالحی   

Bullet پیشرفت، توقف‌ناپذیری، غیرقابل برگشت بودن BulletBullet منوچهر آشتیانی   

Bullet سایه‌روشن تجدد BulletBullet مرتضی گودرزی   

Bullet جنگ تاریخ‌ها BulletBullet مرتضی رحمانی    

Bullet مقولات    Bullet زمان و کتابت BulletBullet علی خدادادی   

Bullet زمانِ نادرجا BulletBullet مهدی پارسا    

Bullet مصاديق    Bullet جامعه‌ی متوهم BulletBullet دکتر بیژن عبدالکریمی   

Bullet دموکراسی، گامی دشوارتر از استبداد BulletBullet یحیی عبداللهی   

Bullet بدیلی برای تجدد BulletBullet دکتر اکبر جباری  

 
مجله خبری اقالیم قلم
   

 

درباره ما

مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه‌ و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل،‌ می‌گوئیم که سوره «آیینه‌»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.

بـيـشـتــر

نقد

شماره 87-86 مجله‌ فرهنگی تحلیلی سوره‌ اندیشه منتشر شد

شماره‌ جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنجشش شماره‌ اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره‌ سوره‌ اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.

خبــر انـتـشــار شـمــاره 21

خرید

شماره 86
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
شماره 84
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
آرشیو شماره 50 تا 75
60000تومان
 • با احتساب 20% تخفیف
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
خرید نسخه دیجیتال
4000تومان
 • با احتساب 60% تخفیف
 • دریافت از مارکتهای اندروید
 • همسان با نسخه چاپی