X

شماره شانزدهم

 

شماره شانزدهم، خرداد و تیر 1393

بازتاب

برای عرض امتنان و افسوس و اعتذار

ما سی و شش سال است که انقلاب کرده‌ایم. در تاریخ این سی و شش سال هم عشق و عظمت و رشادت بوده است هم کدورت و حقارت و ناتوانی، من در طلیعه‌ی این انقلاب نشانه‌های عهد آینده را می‌جستم و فرارسیدنش را نزدیک می‌انگاشتم اما پس از آنکه معلوم شد ارزش‌های تجدد جایگاه خود را به آسانی از دست نمی‌دهد به این نتیجه رسیدم که دوران انتظار و آماده‌گری که در آن ناگزیر باید با زمانه کنار آمد چندان کوتاه نخواهد بود. اکنون در این دوران فترت، ما همراه جهان در بعضی راه‌ها و از جمله راه علم و آموزش پیش رفته‌ایم اما در جنب پیشرفت‌ها و به خصوص بزرگی‌هایی که در جنگ ظهور کرد، ندانم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌ها و نامرادی‌ها کم نبوده است. ما اقتصاد محکم و توانا نداریم آموزش و پرورش‌مان عیب‌ها دارد و مخصوصاً باید برای برنامه‌ی مدارس و تربیت معلم فکرهای اساسی‌تر کرد و کار را با ایراد سخنان خطابی و تعارفات و بیان آرزوها تمام شده ندانست...

 

 
Bullet  سبـــک زنــدگــی

Bullet از پرسهزن اروپایی تا مصرفکنندهی آمریکایی BulletBullet علیرضا مرادی

Bullet زمانهی لایفاستایل BulletBullet محمدهادی محمودی

Bullet آمریکا پس از اتوپیا BulletBullet مصاحبهی ناتان گارِدلز با ژان بودریار

Bullet رؤیای آمریکایی BulletBullet سیندی درمو

Bullet آمریکا هیچجاست BulletBullet علیرضا سمیعی

Bullet آزادی از قید تعلق BulletBullet سیدمجتبی احمدنیا

Bullet بوتهی ذوب BulletBullet گفتوگو با دکتر محسن راهجردی

Bullet تاریخچه و آمار مهاجرت ایرانیان به آمریکا BulletBullet دکتر محسن اسلامی

Bullet مهاجرت به پایان تاریخ BulletBullet دکتر اباصالح تقی زاده طبری

Bullet بیآیندگی BulletBullet علی امرایی

Bullet از حقوق بشر به حقوق مهاجران BulletBullet دیوید استول

 

 
Bullet  نــظام اجتــماعی

Bullet امرسیاسی و فلسفه BulletBullet ایرج آذرفزا

Bullet دوستانه دشمنی کن BulletBullet حمید ملکزاده

Bullet بیایید باهم خطر کنیم BulletBullet دکتر عارف دانیالی

Bullet دماگوژ BulletBullet دکتر یاشار جیرانی

Bullet منطق تمایز BulletBullet دکتر محمدعلی مرادی

Bullet ایدهی مرز و پرسش مشروعیت BulletBullet دکتر سید موسی دیباج 

Bullet جنگ اتوماتیک BulletBullet پل ویریلیو

Bullet سیاست خارجی ایران، بدون ایران BulletBullet سید جواد طاهایی

 

Bullet  نـظریه اجتـماعی

Bullet مفهومسازی از پایین BulletBullet عباس جنگ

Bullet ما و مطالعات پسااستعماری BulletBullet دکتر حمید نساج

Bullet پسااستعماری یا ضداستعماری؟ BulletBullet اسماعیل نوده فراهانی

Bullet تسکین احساسات BulletBullet دکتر محمدعلی مرادی

Bullet استعمارگراییِ پسااستعمارگرایی BulletBullet محمدجواد اسماعیلی

Bullet استعمار زندگی BulletBullet رسول جوهری

Bullet حکایت شیفتگی و دشمنی BulletBullet گفتاری از دکتر مهدی معینزاده

 

 

 
Bullet  تــفکر

Bullet تنگچشمان نظر به میوه کنند BulletBullet گفتاری از دکتر سید محمدرضا بهشتی

Bullet نظریه پدر است و عمل پسر BulletBullet علی نجات غلامی

Bullet از نظر تا عمل BulletBullet نسرین مزرعه

Bullet روشنفکری در غیاب تفکر و پرسش BulletBullet دکتر مهدی بنایی

Bullet حرکت در میان مرزها: روشنفکری، خصوصیت، عمومیت BulletBullet مجید اخگر

 

 

 
Bullet  هنــر و ادب

Bullet جهانِ هنر در عصر جهانی شدن BulletBullet دکتر وحید عسکرپور

Bullet سیاست هویت BulletBullet داود میرزایی

Bullet ریشهزدایی و جهانیشدن BulletBullet لیلا محرری

Bullet هویت به مثابهی تولید فرهنگی BulletBullet آلیسا ای. الیس

Bullet دستهای فراانسان BulletBullet علی خدادادی

Bullet خشونتی به سوی اظهار BulletBullet جورجو آگامبن

Bullet هنر ملی در سایهی سنت هنری BulletBullet عرفان لطفالهی

Bullet دوگانهی غلطانداز BulletBullet ابوذر کریمی

Bullet هرروزینگی انسان ایرانی BulletBullet ابوذر کردی

Bullet ایستادن بر آستان جهان BulletBullet محمدمهدی رسولی

Bullet هنر و امت واحده BulletBullet یوسفعلی میرشکاک

 

 
Bullet  تـاریــخ

Bullet آفرینش جهان بهجای بازنمایی جهان BulletBullet ژان لوک نانسی

Bullet تاریخ جهانشمول و جهان-شهری BulletBullet بیتا نقاشیان

Bullet دورانِ فراتاریخیِ رازآمیز BulletBullet دکتر مهدی پارسا

Bullet اتحاد اخلاقی ملل یا لویاتان معتدل جهانی BulletBullet لوئیس پی. پوجمان 

Bullet پایان تاریخ یا تجدید تاریخ BulletBullet ابوالحسن فیاض انوش

Bullet آغاز بسط را لاجرم پایانی است BulletBullet دکتر علی مرادخانی

Bullet ایرانیان و بایدها و نبایدهای جهانیشدن BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی 

Bullet بیگانگی از کانون تمدن غربی و خاطر قومی BulletBullet کیانوش دلزنده

  

 
مجله خبری اقالیم قلم
   

 

درباره ما

مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه‌ و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل،‌ می‌گوئیم که سوره «آیینه‌»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.

بـيـشـتــر

نقد

شماره 87-86 مجله‌ فرهنگی تحلیلی سوره‌ اندیشه منتشر شد

شماره‌ جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنجشش شماره‌ اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره‌ سوره‌ اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.

خبــر انـتـشــار شـمــاره 21

خرید

شماره 86
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
شماره 84
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
آرشیو شماره 50 تا 75
60000تومان
 • با احتساب 20% تخفیف
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
خرید نسخه دیجیتال
4000تومان
 • با احتساب 60% تخفیف
 • دریافت از مارکتهای اندروید
 • همسان با نسخه چاپی