X

نظریه اجتماعی

علوم طبیعی برای دست‌یابی به تکنولوژی و علوم‌اجتماعی برای مهندسی اجتماعی به وجود آمده‌اند. در عالم اسلامی نیز علم و دانش وجود داشته اما آنچه در اصطلاح متداول، علوم جدید خوانده می‌شود، از سنخ دیگری است و به عالم جدید تعلق دارد. اقتضای این‌ علم در عصر کنونی، نحوی سروسامان دادن امور است که شاید در تاریخ حیات بشری بی‌همتا باشد. در طول تاریخ، زندگی فردی و اجتماعی انسان هم‌افق با اندیشه‌ی وی به صورت‌های متفاوت متجلی شده و بشر علاوه بر تفکرات انتزاعی خویش، مدام در حال اندیشیدن به «چگونگی زندگی کردن» و فهم این چگونگی بوده است. این امر در مقطعی از تاریخ جلوه‌ای دیگر به خود گرفته و دستخوش تحولی عمیق نسبت به گذشته‌ شده است.

ما نیازمند مطالعه و غور درباره‌ی این علوم هستیم تا جایگاه و اهمیت آن‌ها را درک کنیم و بفهمیم علوم‌ جدید را برای چه می‌خواهیم و چه مشارکتی می‌توانیم در آن‌ها داشته باشیم. فهم این امور، نیازمند آن است که ما علوم جدید را بشناسیم و بدانیم چرا و چگونه پدید آمده و چه سیری داشته و اکنون در کدام مرحله است و چه نارسایی‌ها و توانایی‌هایی دارد. مقطع تاریخی این تغییر در علوم، در کجای تاریخ واقع است؟ هم‌زمانی این تغییر با دیگر تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به چه شکل است؟ مقوّمات و تضمّنات این تغییر کدامند؟ جایگاه این علوم در معرفت بشری کجا است؟ غایت و نهایت آن چیست؟ جایگاه و نقش آن در حل مسائل انسان و جامعه چیست؟

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی شماره اول: علوم انسانی-اجتماعی

Bullet تأمـل    Bullet علوم انسانی را برای چه می‌خواهيم؟  BulletBullet دکتر رضا داوری‌اردکانی

Bullet غــرب    Bullet از روشنگری تا علوم اجتماعی  BulletBullet پیتر همیلتون

Bullet آن سوی خط قرمز BulletBullet سلمان عمرانی

Bullet اقتصاد هترودکسBulletBullet حامد سعیدی‌صابر

Bullet شکافی به عمق حيات BulletBullet فاطمه فیاض

Bullet ایران     Bullet تامل در تعلم ما BulletBullet دکتر حسین کچویان

Bullet کندی در تولید، کسادی در کاربردBulletBullet دکتر حسن دانایی‌فرد

Bullet تولد ناقص BulletBullet حجت‌الاسلام دکتر حمید پارسانیا

Bullet اسلام    Bullet تا طريقی بر بگيريم BulletBullet محمدباقر زکی

Bullet آینده   Bullet شک سه گانه BulletBullet دکتر ابراهیم فیاض

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی شماره دوم: انقلاب اسلامی و نظریه اجتماعی

Bullet تأمـل    وجه مواجهه ما BulletBullet محمد خندان

Bullet غرب    Bullet انقلاب در نظریه‌های انقلابBulletBullet احمد مهرشاد

Bullet هجــرت از هجرBulletBullet علی ربانی

Bullet ایران    Bullet گذر جامعه‌شناسی از گذار انقلابی ما
BulletBullet منوچهر آشتیانی

Bullet انقلاب در نمایی نوBulletBullet حجت‌الاسلام محمدرضا کتابی

Bullet تفصیل یک اجمالBulletBullet موسی نجفی

Bullet اسلام    Bullet معمای انقلاب اسلامی در جهان معاصر
BulletBullet حامد سروری

Bullet آینده   عالمی باید ساخت BulletBullet اکبر جباری

 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی شماره سوم: فلسفه علوم اجتماعی

تأمـل   
استحاله‌‌ی معرفت‌شناسی و تقدم گفت‌وگوی فرهنگی
سیدمهدی ناظمی‌قره باغ

غرب    چیستی فلسفه‌ی علم
دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی

فلسفه‌ی علوم اجتماعی از تحلیلی تا قاره‌ای
سیدمهدی محمدی

فراتر از متن حسین شیرزاده

... غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد اکبر جباری

مفارقت در بستر مشابهت دکتر منوچهر آشتیانی

محلِّ اِعراب محمد خندان

ایران    اشاراتی به وضع علوم انسانی در ایران
دکتر رضا داوری‌اردکانی

 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی شماره چهارم: توسعه

Bullet تأمـل    گفتاری در باب سنت، تجدد و توسعه
BulletBullet دکتر سیدعقیل حسینی

Bullet همواره به انقلاب فکر می‌کنم BulletBullet دکتر رضا داوری‌اردکانی

Bullet غرب    Bullet شکست یا بازگشت پارادایم ها BulletBullet فرانس جی شورمن

Bullet ریشه در اقلیم دیگر BulletBullet احمد عابدی

Bullet ایران    Bullet سیاحت در ساحت توسعه ایرانی BulletBullet سینا کلهر

Bullet توسعه در روایت آوینی BulletBullet سیداحسان خاندوزی

Bullet اسلام    Bullet توسعه و تعالی BulletBullet حجت‌الاسلام میرباقری

Bullet آینده   ناکجاآبادِ یوتوپیا BulletBullet سیدحسین نصر

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی شماره پنجم: طبقه‌بندی علوم

Bullet تأمـل    عالَم علومBulletBullet سیدمهدی ناظمی‌قره‌باغ

Bullet تقسیم علم؛ تقسیم معلوم BulletBullet عطاءالله بیگدلی

Bullet چـگونه طبقه‌بندی شکل می‌گیرد؟
BulletBullet دکتر غلامرضا فدایی‌عراقی

Bullet از تجویز پوزیتیویسم تا توصیف هرمنوتیک
BulletBullet دکتر عباس منوچهری

Bullet ایران    Bullet از تقسیم علوم تا تدبیر امور
BulletBullet سیدمحمدتقی موحدابطحی

Bullet اسلام    Bullet طبقه‌بندی در تاریخ BulletBullet مریم کیانی‌فرید

Bullet علم اجتماعی در تقسیم‌بندی علوم حکمای مسلمان
BulletBullet سیدعقیل حسینی

Bullet تفکیک مداومBulletBullet عادل پیغامی

 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی ششم: فقه

Bullet تأمـل    از فقه اکبر تا فقه سیاسی BulletBullet عطاء‌الله بیگدلی

Bullet ایران    Bullet امپریالیسم الهیات سیاسی BulletBullet دکتر عباسعلی رهبر

Bullet اسلام    Bullet مردم؛ مقبولیت‌ساز یا مشروعیت‌بخش
BulletBullet حجت‌الاسلام محسن غرویان و دکتر مصطفی کواکبیان

Bullet فقه نظام‌ ساز BulletBullet حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا

Bullet آیا می ‏توان گونه ‏ای دیگر به رابطه انسان با مولی نگریست؟
BulletBullet محمدمهدی انبیائی

Bullet فقه‌النظامBulletBullet حجت‌الاسلام ابراهیم موسی‌زاده

Bullet چالش‌های اجتهاد در فقه سیاسی BulletBullet دکتر حسین‌علی سعدی

Bullet غایت و ماهیت فقه‌ سیاسی BulletBullet دکتر نجف لک‌زایی

Bullet فقه حکومتی؛ چرایی، چیستی و چگونگی BulletBullet اسماعیل پرور

Bullet تشیع و ادوار اندیشه‌ی سیاسی BulletBullet مهدی بشارت

Bullet تطور تفقه تشیع BulletBullet دکتر مظفر نامدار

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی هفتم: روش

Bullet تأمـل    نزاع تفسیری و انتقادی BulletBullet سید مهدی ناظمی قره باغ

Bullet روش يا ضد روش، مسئله اين نيست! BulletBullet دکتر غلامحسین مقدم حیدری

Bullet غرب    Bullet روش در گذر زمان BulletBullet احمد محمدپور

Bullet روش؛ تکثر یا تنوع! BulletBullet دکتر سعید زاهد

Bullet جدال بر سر معیار BulletBullet متیو موترلینی

Bullet ایران    Bullet تنزیه، طریق تفکر BulletBullet بهروز فرنو

Bullet روش و مســـائل آن BulletBullet علیرضا سمیعی

Bullet اسلام    Bullet سلوک یا متد! راه کدام است؟ BulletBullet دکتر نصرالله حکمت

Bullet روش، منطق، قرآن BulletBullet گفت و گو با دکتر غلامرضا ذکیانی

 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی هشتم: عینیت

Bullet تأمـل    درباره‌ی آفاقیتBulletBullet دکتر سعید زیباکلام

Bullet غرب    Bullet  آنچه علم را نایاب می‌نماید! BulletBullet جرالد داپلت / الهه سروش

Bullet تأویل عینیت BulletBullet سیدمهدی بیابانکی

Bullet آینه ننمود راست... BulletBullet گفت‌وگوی علیرضا سمیعی با دکتر حسین کچویان

Bullet معنای عینیت در عینیت معنا BulletBullet هما یزدانی

Bullet اجتماعی که محال نیست! BulletBullet دکتر مهدی معین‌زاده

Bullet آیا جناب دانشمند راست‌گوست؟ BulletBullet رضا علیزاده‌ممقانی
 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی نهم

Bullet کلیات: نظریه اجتماعی و تفکر     تفکر؛ نظریه‌پرداز یا نظر‌باز!؟ BulletBullet سیدمهدی ناظمی قره‌باغ

 خیلی نزدیک؛ خیلی دور BulletBullet دکتر رضا سلیمان‌حشمت

Bullet مقولات: عقلانیت، منطق، خرد     عقلانیت؛ قوام قامت نظریه BulletBullet دکتر عبدالحسین کلانتری

 عقل و عقلانیت در شدن تاریخ BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی

 سر تسلیم عقل BulletBullet سیدمحمدتقی موحدابطحی

Bullet مصادیق: مطالعات فرهنگی     تیره و تبار مطالعات فرهنگی BulletBullet دکتر نعمت‌الله فاضلی

 آمدنش بهر چیست!؟ BulletBullet دکتر عباس کاظمی

 مطالعات فرهنگی مطالعه‌ی چیست؟ BulletBullet محمد الیاس قنبری

 جولان؛ در غیاب حقیقت BulletBullet اسماعیل نوده‌فراهانی

 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی دهم

Bullet کلیات: نظریه اجتماعی و هنروادب     هنر و بیماری روانی BulletBullet علی عبدحق

 خانه ای برای هولدرلین BulletBullet علی نجات‌غلامی

 بازی سوژه کانت با اثر هنری BulletBullet دکتر امیر مازیار

 حکایت جهان واقع BulletBullet رضا علیزاده‌ممقانی

Bullet مقولات: مبانی و مبادی     تقاطع غیر هم‌سطح با واقعبت تجربی BulletBullet دکتر محمدتقی ایمان

 حکم‌رانی در ملک علم جدید BulletBullet دکتر مهدی بنایی

 نظریه باید معقول باشد، نه صادق BulletBullet رضا علیزاده‌ممقانی

Bullet مصادیق: مطالعات میان‌رشته‌ای     تقاضا از بیرون تمنا از درون BulletBullet ژولی تامپسون کلین؛  مترجم: رحمان شریف‌زاده

 قیاس‌ناپذیری غایت رشته‌های علمی BulletBullet محمد ملاعباسی

 ما چرا چون مدعی پنهان کنیم  BulletBullet سجاد بیات

 فرصت مطالعات در کشاکش موضوع و زمینه BulletBullet گفت‌و‌گو با دکتر سید مجتبی امامی

 موضوعات غیر مستقل متعلق معارف مستقل BulletBullet گفت‌و‌گو با دکتر سید مهدی اعتمادی‌فر

 طول و عرض علوم انسانی BulletBullet گفتاری از دکتر علی‌اصغر خندان

 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی یازدهم

Bullet کلیات: نظریه اجتماعی و تاریخ     همسفر با نظریه در مسیر تاریخ BulletBullet محمدرضا قائمینیک

 آن جهان رفت BulletBullet اسماعیل نوده فراهانی

Bullet مقولات: هدف علم     جدال با آشوبگاه متکثر و متنوع واقعیت BulletBullet محمدجواد اسماعیلی

 شک رادیکال در دور فرارونده‌ی دکارتی BulletBullet علینجات غلامی

 پرده بر می‌دارم از کار شما BulletBullet گفت وگوی مکتوب با دکتر احمد محمدپور

 پیش‌بینی در لوای قانون کلی BulletBullet علی چاپرک

 وام هستی به گردن علم BulletBullet علیرضا شفاه

 فرایند تکامل اراده‌ی جهت یافته BulletBullet حجتالاسلام محمدرضا خاکی قراملکی

Bullet مصادیق: علوم پزشکی     هنوز بیمار هست BulletBullet رونالد مانسون؛ مترجم: رضا مرزانی

 گذار از بیماری به نشانگان BulletBullet دکتر مهدی معینزاده

 همه دردند و من درمان BulletBullet دکتر علیرضا منجمی

 درد من از طبیب منست BulletBullet اباصالح تقیزاده

 نوبت به پزشکی هم رسید BulletBullet دکتر عبدالرضا بابامحمودی

 ضرورت پزشکی در شهرهای بزرگ BulletBullet دکتر رضا داوری اردکانی

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی دوازدهم

Bullet کلیات: نظریه اجتماعی و سبک‌زندگی      تذکار بر ساحت تئوریا علیه پراکسیس BulletBullet علی‌نجات غلامی

Bullet زندگی نمایشی و زوال آگاهی BulletBullet دکتر محمدعلی مرادی

Bulletعزل سوژه از زیست‌جهان BulletBullet علی‌رضا مرادی

Bullet مقولات: پارادایم، عالَم، اپیستمه،  سنت، بازی‌های زبانی     سودای تأسیس BulletBullet دکتر مهدی معین‌زاده

Bullet ترفیع جهان از انسان BulletBullet دکتر رضا نجف‌زاده

Bullet از پدیدارشناسی ادراک تا برساخت‌گرایی شناخت BulletBullet رضا علیزاده ممقانی

Bullet پارادایم چونان یک بازی BulletBullet علیرضا شفا

Bullet مصادیق: علوم مهندسی      ظهور علوم مهندسی BulletBullet دیوید اف چنل هنس ریدر

Bullet بنیان گذاری نگاه هندسی به عالم BulletBullet گفتاری از دکتر کریم مجتهدی

Bullet ارکستر ایستایی BulletBullet گفتاری از دکتر مهدی حجت

Bullet دور باطل نگرش مهندسی BulletBullet گفت‌وگو با دکتر ناصر فکوهی

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی سیزدهم

Bullet کلیات: دموکراسی     سبک زندگی غیر دموکراتیک دموکراتیک BulletBullet سید ابراهیم رئوف‌موسوی

Bullet غلبه‌ی دموکراسی بر بروکراسی BulletBullet سید مجتبی احمدنیا

Bullet در جست‌و‌جوی خیر مشترک BulletBullet یان شاپیرو

Bullet غایت دموکراسی غایت گریز BulletBullet سجاد رستمی‌پور

Bullet ما و جهان پیش‌رو BulletBullet دکتر منوچهر آشتیانی

Bullet مقولات: اجماع، اقناع، توجیه‌پذیری      سکوت در باب آنچه نمی‌توان از آن سخن گفت BulletBullet علیرضا شفاه

Bullet پیشرفت علم در بستر گفت‌و‌گوی همگانی BulletBullet دکتر رضا علیزاده‌ممقانی

Bullet مفاهمه‌ی بین‌الاذهانی در افق علائق انسانی BulletBullet علیرضا مرادی

Bullet حجیت علم در گرو تفاهم اجتماعی BulletBullet حجت‌الاسلام محمدرضا خاکی‌قراملکی

Bullet مصادیق: مردم‌سالاری اسلامی     زمینه و زمانه‌ی مردم سالاری دینی ایران BulletBullet حجت‌الاسلام محمدعبدالصالح شاهنوش‌فروشانی

Bullet شرط و شروط یک تنفیذBulletBullet گفتاری از حجت‌الاسلام سید محمدمهدی میرباقری

Bullet حدوث سیاست از حرکت جوهری مردم BulletBullet دکتر شریف لک‌زایی

Bullet دموکراسی تکاملی BulletBullet دکتر سید ابراهیم سرپرست‌سادات

Bullet تبعیت از رهبر با مشارکت در رهبری BulletBullet گفتاری از حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار

Bullet مردم‌سالاری اسلامی به جای جمهوری اسلامی BulletBullet گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام دکتر منصور میراحمدی

Bullet راه رسیدن به جامعه‌ی دینی BulletBullet گفت‌و‌گو با حجت الاسلام دکتر نجف لک‌زایی

Bullet تحول تاریخی نظریه‌ی جمهوری اسلامی BulletBullet گفتاری از دکتر ابراهیم فیاض

 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی چهاردهم

Bullet کليات: علم برنامه‌ریزی    Bulletتوسعه چگونه به علم بسته استBulletBullet کلاود آلوارز

Bullet خودآگاهی به وضع تاریخی نظریات توسعه BulletBullet مهدی مظفری‌نیا

Bullet مقولات: علم، تکنولوژی، تکنوساینس    Bulletرؤیای پوزیتیویستی کنت، وظیفه‌ی پساـ ‌پوزیتیویستی ما BulletBullet رابرت سی. شارف

Bullet تکنوساینس، یک ترکیب و چند آسیب BulletBullet دکتر رضا علیزاده‌ممقانی

Bullet مصاديق: برنامه‌ریزی توسعه    Bullet مقهور نشدن در برابر مفهوم توسعه BulletBullet دکتر محمدامین قانعی‌راد

Bullet عزم صنعت‌گستران در برابر تردید روشنفکران BulletBullet دکتر علی‌اصغر سعیدی

 

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی پانزدهم

Bullet کليات: تفکیک علم و ارزش    Bullet خروج از مسئله BulletBullet گفتاری از دکتر مهدی معین‌زاده

Bullet رابطه«ها»ی علم و ارزش BulletBullet دکتر جلال پیکانی

Bullet سرگذشت جدایی BulletBullet رحمان شریف‌زاده

Bullet زاده‌ی متافیزیک BulletBullet دکتر مهدی معین‌زاده

Bullet از تئولوژی تا علم دینی BulletBullet گفت‌وگوی مکتوب با دکتر محمدعلی مرادی

Bullet علم در ثنویت خدا-جهان BulletBullet سید حسین شهرستانی

Bullet علم-دین، یگانه یا دوگانه BulletBullet دکتر عطاءالله بیگدلی

Bullet مصاديق: اخلاق علم و فناوری    Bullet اخلاق سکولار علم BulletBullet علی‌رضا بلیغ

Bullet سیاست‌گذاری و سیاست‌پذیری علم BulletBullet احمد پارسازاده

Bullet علوم اسلامی در مقابل علوم ایدئولوژیک BulletBullet دکتر سید محمدحسین هاشمیان

 
Bullet  نـظریه اجتـماعی شانزدهم

Bullet مفهومسازی از پایین BulletBullet عباس جنگ

Bullet ما و مطالعات پسااستعماری BulletBullet دکتر حمید نساج

Bullet پسااستعماری یا ضداستعماری؟ BulletBullet اسماعیل نوده فراهانی

Bullet تسکین احساسات BulletBullet دکتر محمدعلی مرادی

Bullet استعمارگراییِ پسااستعمارگرایی BulletBullet محمدجواد اسماعیلی

Bullet استعمار زندگی BulletBullet رسول جوهری

Bullet حکایت شیفتگی و دشمنی BulletBullet گفتاری از دکتر مهدی معینزاده

 

 

 

 

درباره ما

مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه‌ و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل،‌ می‌گوئیم که سوره «آیینه‌»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.

بـيـشـتــر

نقد

شماره 87-86 مجله‌ فرهنگی تحلیلی سوره‌ اندیشه منتشر شد

شماره‌ جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنجشش شماره‌ اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره‌ سوره‌ اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.

خبــر انـتـشــار شـمــاره 21

خرید

شماره 86
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
شماره 84
10000تومان
 • قیمت روی جلد
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
آرشیو شماره 50 تا 75
60000تومان
 • با احتساب 20% تخفیف
 • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
 • زمان تحویل حداکثر 5 روز
خرید نسخه دیجیتال
4000تومان
 • با احتساب 60% تخفیف
 • دریافت از مارکتهای اندروید
 • همسان با نسخه چاپی